minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Defodau

24 Mawrth | Sul y Blodau
24 March | Palm Sunday

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân a Gorymdaith y Palmwydd

Missa L’Hora passa, Viadana
Hosanna i Fab Dafydd, Victoria
Tocata, Pasquini

11.00am
Choral Holy Eucharist with the Procession of Palms

Missa Aedis Christi, Mathias
Lift up your heads, O ye gates, Mathias
Prelude from ‘Suite Médiéval’, Langlais

6.00pm
O Ddathliad i Ddioddefaint
From Palms to Passion

Cantata “Himmelskönig, sei willkommen”, BWV 182, Bach
Stabat Mater, P.77, Pergolesi
Cantata “Christ lag in Todesbanden”, P.60, Pachelbel

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor | Saint Deiniol’s Cathedral Choir
Ensemble 525
Joe Cooper, arweinydd | conductor

Tocynnau | £12 | £8 gostyngiadau | £5 myfyrwyr | £5 plant


25 Mawrth | Y Llun Glân
25 March | Holy Monday

11.30am
Cymun Bendigaid y Crism | Chrism Holy Eucharist

Offeren Fer y Capel Brenhinol | Missa Brevis Capella Regalis, Caesar
Henffych well, wir gorff, Saint-Saëns

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Siôn Aled yn pregethu
Canon Brifardd; awdur Meirioli a Rhwng Pla a Phla

Siôn Aled preaching
Canon Bard; author of Meirioli and Rhwng Pla a Phla

Gwasanaeth Cymun yn A leiaf | Communion Service in A minor, Darke


26 Mawrth | Y Mawrth Glân
26 March | Holy Tuesday

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Jay Hulme yn pregethu ddydd Mawrth
Bardd; awdur The Backwater Sermons a The Vanishing Song

Jay Hulme preaching on Tuesday
Poet; author of The Backwater Sermons and The Vanishing Song

Messe Basse, Fauré


27 Mawrth | Y Mercher Glân
27 March | Wednesday

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Yr Athro Helen Wilcox yn pregethu
Canon Lyfrgellydd; cyd-olygydd The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion a The Cambridge Companion to Devotional Poetry (i ddod)

Prof. Helen Wilcox preaching
Canon Librarian; co-editor of The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion and The Cambridge Companion to Devotional Poetry (forthcoming)

Offeren i Dri Llais | Mass for Three Voices, Byrd
O salutaris hostia, Byrd


28 Mawrth | Dydd Iau Cablyd
28 March | Maundy Thursday

12.30pm
Cymun Bendigaid (yr Iau Glân) | Holy Eucharist (of Holy Thursday)

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân y Swper Olaf â Golchi’r Traed | Choral Holy Eucharist of the Last Supper with the Washing of Feet

Yr Athro Kajsa Ahlstrand yn pregethu
Athro yn yr Adran Diwinyddiaeth, Hanes Crefyddau a Christnogaeth y Byd ym Mhrifysgol Uppsala, Sweden

Prof. Kajsa Ahlstrand preaching
Professor in the Department of Theology, History of Religions & World Christianity at Uppsala University, Sweden

Offeren yn G leiaf | Mass in G minor, Vaughan WilliamsTantum Ergo, Duruflé

yna Gwylfa Gethsemane
followed by the Watch of Gethsemane

10.00pm
Cwmplin y Dioddefaint | Compline of the Passion

Gwasanaeth Hwyrol yn y Modd Doriaidd | Evening Service in the Dorian Mode, TallisIn manus tuas, Sheppard


29 Mawrth | Dydd Gwener y Groglith
29 March | Good Friday

2.00pm
Litwrgi y Dioddefaint | The Liturgy of the Passion

Dioddefaint yn ôl Sant Ioan | St John Passion, Victoria
Crucifixus, Lotti
Crux fidelis, John IV
Nolo mortem peccatoris, Morley

6.00pm
Yr Oedd Gardd
There Was a Garden

Gosodiad newydd o gerddi heb eu cyhoeddi o waith R. S. Thomas, gan Alex Mills
A new setting of unpublished R. S. Thomas poems, by Alex Mills

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor | Saint Deiniol’s Cathedral Choir
Joe Cooper, arweinydd | conductor

Tocynnau | £5


30 Mawrth | Noswyl y Pasg
30 March | Easter Eve

6.00pm
Gwylnos a Chymun Bendigaid Cyntaf y Pasg ar Gân | Choral Vigil and First Holy Eucharist of Easter

Offeren Fer | Missa Brevis, Dove
Seek him that maketh the seven stars, Dove


31 Mawrth | Sul y Pasg
31 March | Easter Day

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân

Offeren fer Sant Ioan o Dduw “Offeren Fach yr Organ”, Haydn
Haleliwia!, Handel
Bonllefau o ‘Suite Médiéval’, Langlais

11.00am
Choral Holy Eucharist

Mass in G, Schubert
Hallelujah!, Handel
Final, Vierne

3.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Rose
Gwasanaeth Hwyrol yn A | Evening Service in A, Stanford
Ye choirs of new Jerusalem, Stanford

Cymraeg

Observances

24 Mawrth | Sul y Blodau
24 March | Palm Sunday

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân a Gorymdaith y Palmwydd

Missa L’Hora passa, Viadana
Hosanna i Fab Dafydd, Victoria
Tocata, Pasquini

11.00am
Choral Holy Eucharist with the Procession of Palms

Missa Aedis Christi, Mathias
Lift up your heads, O ye gates, Mathias
Prelude from ‘Suite Médiéval’, Langlais

6.00pm
O Ddathliad i Ddioddefaint
From Palms to Passion

Cantata “Himmelskönig, sei willkommen”, BWV 182, Bach
Stabat Mater, P.77, Pergolesi
Cantata “Christ lag in Todesbanden”, P.60, Pachelbel

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor | Saint Deiniol’s Cathedral Choir
Ensemble 525
Joe Cooper, arweinydd | conductor

Tickets | £12 | £8 concessions | £5 students | £5 children


25 Mawrth | Y Llun Glân
25 March | Holy Monday

11.30am
Cymun Bendigaid y Crism | Chrism Holy Eucharist

Offeren Fer y Capel Brenhinol | Missa Brevis Capella Regalis, Caesar
Henffych well, wir gorff, Saint-Saëns

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Siôn Aled yn pregethu
Canon Brifardd; awdur Meirioli a Rhwng Pla a Phla

Siôn Aled preaching
Canon Bard; author of Meirioli and Rhwng Pla a Phla

Gwasanaeth Cymun yn A leiaf | Communion Service in A minor, Darke


26 Mawrth | Y Mawrth Glân
26 March | Holy Tuesday

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Jay Hulme yn pregethu ddydd Mawrth
Bardd; awdur The Backwater Sermons a The Vanishing Song

Jay Hulme preaching on Tuesday
Poet; author of The Backwater Sermons and The Vanishing Song

Messe Basse, Fauré


27 Mawrth | Y Mercher Glân
27 March | Wednesday

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid | Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament

Yr Athro Helen Wilcox yn pregethu
Canon Lyfrgellydd; cyd-olygydd The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion a The Cambridge Companion to Devotional Poetry (i ddod)

Prof. Helen Wilcox preaching
Canon Librarian; co-editor of The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion and The Cambridge Companion to Devotional Poetry (forthcoming)

Offeren i Dri Llais | Mass for Three Voices, Byrd
O salutaris hostia, Byrd


28 Mawrth | Dydd Iau Cablyd
28 March | Maundy Thursday

12.30pm
Cymun Bendigaid (yr Iau Glân) | Holy Eucharist (of Holy Thursday)

6.00pm
Cymun Bendigaid ar Gân y Swper Olaf â Golchi’r Traed | Choral Holy Eucharist of the Last Supper with the Washing of Feet

Yr Athro Kajsa Ahlstrand yn pregethu
Athro yn yr Adran Diwinyddiaeth, Hanes Crefyddau a Christnogaeth y Byd ym Mhrifysgol Uppsala, Sweden

Prof. Kajsa Ahlstrand preaching
Professor in the Department of Theology, History of Religions & World Christianity at Uppsala University, Sweden

Offeren yn G leiaf | Mass in G minor, Vaughan Williams
Tantum Ergo, Duruflé

yna Gwylfa Gethsemane
followed by the Watch of Gethsemane

10.00pm
Cwmplin y Dioddefaint | Compline of the Passion

Gwasanaeth Hwyrol yn y Modd Doriaidd | Evening Service in the Dorian Mode, Tallis
In manus tuas, Sheppard


29 Mawrth | Dydd Gwener y Groglith
29 March | Good Friday

2.00pm
Litwrgi y Dioddefaint | The Liturgy of the Passion

Dioddefaint yn ôl Sant Ioan | St John Passion, Victoria
Crucifixus, Lotti
Crux fidelis, John IV
Nolo mortem peccatoris, Morley

6.00pm
Yr Oedd Gardd
There Was a Garden

Gosodiad newydd o gerddi heb eu cyhoeddi o waith R. S. Thomas, gan Alex Mills
A new setting of unpublished R. S. Thomas poems, by Alex Mills

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor | Saint Deiniol’s Cathedral Choir
Joe Cooper, arweinydd | conductor

Tickets | £5


30 Mawrth | Noswyl y Pasg
30 March | Easter Eve

6.00pm
Gwylnos a Chymun Bendigaid Cyntaf y Pasg ar Gân | Choral Vigil and First Holy Eucharist of Easter

Offeren Fer | Missa Brevis, Dove
Seek him that maketh the seven stars, Dove


31 Mawrth | Sul y Pasg
31 March | Easter Day

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân

Offeren fer Sant Ioan o Dduw “Offeren Fach yr Organ”, Haydn
Haleliwia!, Handel
Bonllefau o ‘Suite Médiéval’, Langlais

11.00am
Choral Holy Eucharist

Mass in G, Schubert
Hallelujah!, Handel
Final, Vierne

3.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Rose
Gwasanaeth Hwyrol yn A | Evening Service in A, Stanford
Ye choirs of new Jerusalem, Stanford