minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
29/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cadeirlan Deiniol Sant yn lansio allgymorth newydd i bobl hŷn ym Mangor

Saint Deiniol’s Cathedral launches new outreach for older people in Bangor

Saint Deiniol’s Cathedral launches new outreach for older people in Bangor

Cadeirlan Deiniol Sant yn lansio allgymorth newydd i bobl hŷn ym Mangor
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
23/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Virginia Crosbie AS yn cyhoeddi mai Ffermwr o Amlwch yw ei Harwr Cudd

MP Virginia Crosbie announces Amlwch Farmer as her Hidden Hero

MP Virginia Crosbie announces Amlwch Farmer as her Hidden Hero

Virginia Crosbie AS yn cyhoeddi mai Ffermwr o Amlwch yw ei Harwr ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
22/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Neges yr Archesgob o gydymdeimlad

Archbishop’s message of condolence

Archbishop’s message of condolence

Neges yr Archesgob o gydymdeimlad
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
15/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Adolygiad Llyfr: The Gospel According to James Baldwin

"Fel dyn hoyw Du roedd Baldwin yn gyfarwydd ag allgau mewn mwy ...

Book Review: The Gospel According to James Baldwin

The Gospel According to James Baldwin: What America’s Great Prophet Can Teach ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
06/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Offeiriad newydd i Fro Arwystli

Y Parchg Steve Leyland yn dechrau ei weinidogaeth newydd ym Mro Arwystli

New priest for Bro Arwystli

Rev Steve Leyland begins his new ministry in Bro Arwystli
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
03/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Penodi Swyddog Gweinidogaeth Trwyddedig Lleyg

Keith Wadcock has been appointed Lay Licensed Officer

Lay Licensed Ministry Officer appointed

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Keith Wadcock wedi cael ei benodi'n Swyddog ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
02/11/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Gweddïau dros y gwrthdaro yn Israel a Gaza

The Bishops of the Church in Wales commend these prayers for the ...

Prayers for the conflict in Israel and Gaza

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn cymeradwyo’r gweddïau hyn ar gyfer ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
31/10/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cynhadledd Efengylu Cymreig

Welsh Evangelism Conference

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
17/10/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Diwrnod Agored i archwilio cyfleoedd gweinidogaeth yn Esgobaeth Bangor

Diocese of Bangor is hosting a Ministry Open Day – the first ...

Open Day to explore ministry opportunities in Diocese of Bangor

Mae Esgobaeth Bangor yn cynnal Diwrnod Agored Gweinidogaeth - y cyntaf o'i ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
04/10/2023
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Adolygiad Llyfr: Refresh gan Caroline Montgomery

Refresh: introducing adults to faith through toddler groups gan Caroline Montgomery

Book Review: Refresh by Caroline Montgomery

Refresh: introducing adults to faith through toddler groups by Caroline Montgomery