minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Dr Sara Elin Roberts
English

Dafydd ym Mangor – Dafydd ap Gwilym a Chadeirlan Deiniol Sant

Dydd Iau 12 Hydref 2023
7.00pm


Cyswllt Dafydd ap Gwilym â'r Gadeirlan gyda Sara Elin Roberts


Roedd Dafydd ap Gwilym yn un o brif feirdd Ewrop y Canol Oesoedd. Ac yntau’n enwog ei ganu i ferched a byd natur, priodolir iddo gorpws enfawr o farddoniaeth hardd a chymhleth. Ymhlith gweithiau llai adnabyddus Dafydd cawn gasgliad o gerddi sy’n cyfeirio at ei ymweliad â Chadeirlan Deiniol Sant ym Mangor. Natur a chyd-destun ei gerddi a’i gynefindra â’r Gadeirlan fydd testun darlith Dr Roberts.

Cymraeg

The Bard in Bangor – Dafydd ap Gwilym and Saint Deiniol’s Cathedral

Thursday 12 October 2023
7.00pm


Exploring Dafydd ap Gwilym's links to the Cathedral with Sara Elin Roberts


Dafydd ap Gwilym was one of medieval Europe’s finest poets. Famed for his poems to women and nature, a huge corpus of complex but beautiful poetry is attributed to him. Among the lesser-known works by Dafydd we find a group of poems that reference his visit to Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor. The nature and context of his poems and his familiarity with the Cathedral will be subject of Dr Roberts’s lecture.