minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn

Dydd Gwener 13 Hydref 2023
4.00pm-6.00pm


Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn


“Dos, bwyta dy fwyd yn llawen, ac yf dy win â chalon hyfryd, canys yn awr cymeradwy gan Dduw dy weithredoedd.” 

Felly y dywed awdur Llyfr y Pregethwr.

Er mwyn sicrhau bod eich gwin yn dderbyniol a’ch wisgi’n Gymreig, beth am ymuno â ni ar gyfer blasu gwin a whisgi ein gŵyl. Bydd detholiad o winoedd a wisgi yn cael eu gosod allan i chi eu blasu yn eich hamdden, a bydd ein cyfeillion arbenigol o Majestic Wine ar Ffordd Caernarfon wrth law i ateb eich cwestiynau.

Cymraeg

Wine and whisky tasting with our friends from Majestic & Penderyn Distillery

Friday 13 October 2023
4.00pm-6.00pm


“Go, eat your bread with enjoyment, and drink your wine with a merry heart; for God has long ago approved what you do.” 

So wrote the wise author of the book of Ecclesiastes.

To ensure your wine is decent and your whisky Welsh, why not join us for our festival’s wine and whisky tasting. A selection of wines and whisky will be laid out for you to taste at your leisure, and our expert friends from Majestic Wine on the Caernarfon Road will be at hand to answer your questions.