minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Gareth Dafydd Morris • Tenor • Tarannon • 13 Hydref • 13 October
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Cinio Dewch a Rhannu

Cynhelir ein dau Ginio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar 29 Hydref ac 17 Rhagfyr. Mae’n Cinio Dewch a Rhannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts. Mae’r Cinio ar 29 Hydref yn disodli’r Cinio a gynlluniwyd ar gyfer 1 Hydref, ac sydd wedi’i ohirio oherwydd y gosod yn y Gosber y diwrnod hwnnw.


Cyfarfod Cynulledifaol

Cynhelir ein Cyfafrfod Cynulleidfaol nesaf wedi'r Gosber ar Gân, am 6.30pm, nos Iau 26 Hydref.


Dr Sara Elin Roberts, un o'r siaradwyr yn Tarannon

Tarannon
Gŵyl Cred a’r Celfyddydau
12-15.10.2023

Rydym yn falch iawn bod Tarannon, Gŵyl Cred a’r Celfyddydau newydd y Gadeirlan, yn cael ei lansio ym mis Hydref eleni. Rhwng 12 Hydref a 15 Hydref, byddwn yn cynnal pedwar diwrnod prysur, gyforiog o gerddoriaeth, barddoniaeth, celf, hanes, addoliad, trafodaeth a sgwrs yng nghanol y ddinas. Ceir manylion llawn, a thocynnau i’w prynu, fan hyn.


Dydd Iau 12 Hydref | Thursday 12 October


11.15am
Mi Sy’n Ifanc Ffôl • When We Were Very Young

Datganiad o ganeuon ar gyfer plant o bob oed • A recital by WNO singers of Milne & Carroll songs for for children of all ages


5.30pm
Gosber ar Gân yr Ŵyl • Festival Choral Evensong

Ymatebion • Responses, Rose;
Gwasanaeth Hwyrol yn A • Evening Service in A, Stanford;
Great is the Lord, Elgar;
Sonata yn G, symudiad 1 • Sonata in G, movement 1, Elgar

Preacher • Prof. Helen Wilcox


7.00pm
Dafydd ym Mangor • The Bard in Bangor

Cyswllt Dafydd ap Gwilym â'r Gadeirlan gyda Sara Elin Roberts • Exploring Dafydd ap Gwilym's links to the Cathedral with Sara Elin Roberts


Dydd Gwener 13 Hydref | Friday 13 October


4.00pm-6.00pm
Blasu gwin a whisgi • Wine & whisky tasting

Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn • Wine and whisky tasting with our friends from Majestic & Penderyn Distillery


7.30pm
Tawel yw’r Môr • The Sea is Calm Tonight

Cyngerdd o ganeuon ar gyfer tenor, bariton a phedwarawd llinynnol • A concert of songs for tenor, baritone and string quartet


Dydd Sadwrn 14 Hydref | Saturday 14 October


2.45pm
Cerddi, Cred, Cymru • Bards, Belief, Belonging

Pedwar bardd ar ganu ysbrydol yn y Gymraeg • Four bards reflect on the power of the Welsh poetic voice addressing the spiritual


4.45pm
Sgwrs â Rhun ap Iorwerth • Rhun ap Iorwerth in conversation

Arweinydd newydd Plaid Cymru ar ei alwedigaeth a'i weledigaeth • The new leader of Plaid Cymru on vocation and vision


7.30pm
Cenwch Lafar Glod • Make a Joyful Noise

500 mlynedd o gerddoriaeth gysegredig Gymreig • 500 years of welsh sacred music


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i dymor yr hydref. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Bring and Share Lunch

Our next Bring & Share Lunches will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharists on 29 October and 17 December. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts. The Lunch has on 29 October replaces the Lunch planned for 1 October, and which has been postponed because of the installations at Evensong that day.


Congregational Meeting

Our next Congregational Meeting takes place after Choral Evensong, at 6.30pm, on Thursday 26 October 2023.


Rhun ap Iorwerth, a speaker at Tarannon

Tarannon
A Festival of Religion and the Arts
12-15.10.2023

We’re delighted that this October sees the launch of Tarannon, the Cathedral’s new Festival of Religion and the Arts. From 12 October to 15 October, we will be hosting a bustling four days, teeming with music, poetry, visual art, history, worship, discussion and conversation in the heart of Bangor. Read the full details here.


Dydd Iau 12 Hydref | Thursday 12 October


11.15am
Mi Sy’n Ifanc Ffôl • When We Were Very Young

Datganiad o ganeuon ar gyfer plant o bob oed • A recital by WNO singers of Milne & Carroll songs for for children of all ages


5.30pm
Gosber ar Gân yr Ŵyl • Festival Choral Evensong

Ymatebion • Responses, Rose;
Gwasanaeth Hwyrol yn A • Evening Service in A, Stanford;
Great is the Lord, Elgar;
Sonata yn G, symudiad 1 • Sonata in G, movement 1, Elgar

Preacher • Prof. Helen Wilcox


7.00pm
Dafydd ym Mangor • The Bard in Bangor

Cyswllt Dafydd ap Gwilym â'r Gadeirlan gyda Sara Elin Roberts • Exploring Dafydd ap Gwilym's links to the Cathedral with Sara Elin Roberts


Dydd Gwener 13 Hydref | Friday 13 October


4.00pm-6.00pm
Blasu gwin a whisgi • Wine & whisky tasting

Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn • Wine and whisky tasting with our friends from Majestic & Penderyn Distillery


7.30pm
Tawel yw’r Môr • The Sea is Calm Tonight

Cyngerdd o ganeuon ar gyfer tenor, bariton a phedwarawd llinynnol • A concert of songs for tenor, baritone and string quartet


Dydd Sadwrn 14 Hydref | Saturday 14 October


2.45pm
Cerddi, Cred, Cymru • Bards, Belief, Belonging

Pedwar bardd ar ganu ysbrydol yn y Gymraeg • Four bards reflect on the power of the Welsh poetic voice addressing the spiritual


4.45pm
Sgwrs â Rhun ap Iorwerth • Rhun ap Iorwerth in conversation

Arweinydd newydd Plaid Cymru ar ei alwedigaeth a'i weledigaeth • The new leader of Plaid Cymru on vocation and vision


7.30pm
Cenwch Lafar Glod • Make a Joyful Noise

500 mlynedd o gerddoriaeth gysegredig Gymreig • 500 years of welsh sacred music

Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to the autumn. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.