minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Tarannon
Gŵyl Cred a’r Celfyddydau
12-15.10.2023


Yn y flwyddyn 525, daeth Deiniol Sant i lan yr afon Tarannon, rhwng y mynyddoedd a’r môr, ac ymgartrefu yno, gan sefydlu cymuned a ddaeth yn Gadeirlan, ac sydd yn ffynnu hyd heddiw. 

Tarannon yw Gŵyl Cred a’r Celfyddydau newydd y Gadeirlan – pedwar diwrnod byrlymus ym mis Hydref sy’n gyforiog o gerddoriaeth, barddoniaeth, celf, hanes, addoliad, trafodaeth a sgwrs yng nghanol Bangor.


Rhaglen yr Ŵyl

Yr hanesydd Sara Elin Roberts

Dydd Iau 12 Hydref | Thursday 12 October


11.15am
Mi Sy’n Ifanc Ffôl • When We Were Very Young

Datganiad o ganeuon ar gyfer plant o bob oed • A recital by WNO singers of Milne & Carroll songs for for children of all ages


5.30pm
Gosber ar Gân yr Ŵyl • Festival Choral Evensong

Ymatebion • Responses, Rose;
Gwasanaeth Hwyrol yn A • Evening Service in A, Stanford;
Great is the Lord, Elgar;
Sonata yn G, symudiad 1 • Sonata in G, movement 1, Elgar

Pregethwr • Yr Athro Helen Wilcox


7.00pm
Dafydd ym Mangor • The Bard in Bangor

Cyswllt Dafydd ap Gwilym â'r Gadeirlan gyda Sara Elin Roberts • Exploring Dafydd ap Gwilym's links to the Cathedral with Sara Elin Roberts


Y bariton Philip Lloyd-Evans

Dydd Gwener 13 Hydref | Friday 13 October


4.00pm-6.00pm
Blasu gwin a whisgi • Wine & whisky tasting

Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn • Wine and whisky tasting with our friends from Majestic & Penderyn Distillery


7.30pm • Wedi ei ganslo • Cancelled
Tawel yw’r Môr • The Sea is Calm Tonight

Yn drist iawn, ac oherwydd salwch sydyn, rydym wedi’n gorfodi i ganslo'r cyngerdd. Bydd tocynnau rhagdaledig yn cael eu had-dalu'n awtomatig. • With huge regret, and because of a sudden illness, we have been forced to cancel this concert. Pre-paid tickets will be reimbursed automatically.

Y bardd Sian Northey

Dydd Sadwrn 14 Hydref | Saturday 14 October


2.45pm
Cerddi, Cred, Cymru • Bards, Belief, Belonging

Pedwar bardd ar ganu ysbrydol yn y Gymraeg • Four bards reflect on the power of the Welsh poetic voice addressing the spiritual


4.45pm • Wedi ei ohirio tan fis Tachwedd • Postponed until November
Sgwrs â Rhun ap Iorwerth • Rhun ap Iorwerth in conversation

Arweinydd newydd Plaid Cymru ar ei alwedigaeth a'i weledigaeth • The new leader of Plaid Cymru on vocation and vision


7.30pm
Cenwch Lafar Glod • Make a Joyful Noise

500 mlynedd o gerddoriaeth gysegredig Gymreig • 500 years of welsh sacred music

Dydd Sul 15 Hydref | Sunday 15 October


9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân yr Ŵyl

Cymun Gwynedd, Cooper;
Dyfroedd o’r graig, Cooper


11.00am
Festival Choral Holy Eucharist

Missa brevis in C major “Spatzenmesse”, Mozart;
The Heavens are Telling, Haydn


3.30pm
Gosber ar Gân y Pedwerydd Sul ar Bymtheg wedi’r Drindod
Choral Evensong of the Nineteenth Sunday after Trinity

Ymatebion • Responses, Leighton;
Gwasanaeth Caerloyw • Gloucester Service, Howells;
Jubilate Deo, Howells

Cymraeg

Tarannon
A Festival of Religion and the Arts
12-15.10.2023


In the year 525, Saint Deiniol came to the banks of the river Tarannon, between Snowdonia and the sea, and settled there, founding a community that became a Cathedral, and that flourishes to this day. 

Tarannon is the Cathedral’s new Festival of Religion and the Arts – a bustling four days in October teeming with music, poetry, visual art, history, worship, discussion and conversation in the heart of Bangor.


Festival Programme

The leader of Plaid Cymru Rhun ap Iorwrth

Dydd Iau 12 Hydref | Thursday 12 October


11.15am
Mi Sy’n Ifanc Ffôl • When We Were Very Young

Datganiad o ganeuon ar gyfer plant o bob oed • A recital by WNO singers of Milne & Carroll songs for for children of all ages


5.30pm
Gosber ar Gân yr Ŵyl • Festival Choral Evensong

Ymatebion • Responses, Rose;
Gwasanaeth Hwyrol yn A • Evening Service in A, Stanford;
Great is the Lord, Elgar;
Sonata yn G, symudiad 1 • Sonata in G, movement 1, Elgar

Preacher • Prof. Helen Wilcox


7.00pm
Dafydd ym Mangor • The Bard in Bangor

Cyswllt Dafydd ap Gwilym â'r Gadeirlan gyda Sara Elin Roberts • Exploring Dafydd ap Gwilym's links to the Cathedral with Sara Elin Roberts


The tenor Gareth Dafydd Morris

Dydd Gwener 13 Hydref | Friday 13 October


4.00pm-6.00pm
Blasu gwin a whisgi • Wine & whisky tasting

Blasu gwin a whisgi gyda'n ffrindiau o Majestic a Pendederyn • Wine and whisky tasting with our friends from Majestic & Penderyn Distillery


7.30pm • Wedi ei ganslo • Cancelled
Tawel yw’r Môr • The Sea is Calm Tonight

Yn drist iawn, ac oherwydd salwch sydyn, rydym wedi’n gorfodi i ganslo'r cyngerdd. Bydd tocynnau rhagdaledig yn cael eu had-dalu'n awtomatig. • With huge regret, and because of a sudden illness, we have been forced to cancel this concert. Pre-paid tickets will be reimbursed automatically.

The poet Iestyn Tyne

Dydd Sadwrn 14 Hydref | Saturday 14 October


2.45pm
Cerddi, Cred, Cymru • Bards, Belief, Belonging

Pedwar bardd ar ganu ysbrydol yn y Gymraeg • Four bards reflect on the power of the Welsh poetic voice addressing the spiritual


4.45pm • Wedi ei ohirio tan fis Tachwedd • Postponed until November
Sgwrs â Rhun ap Iorwerth • Rhun ap Iorwerth in conversation

Arweinydd newydd Plaid Cymru ar ei alwedigaeth a'i weledigaeth • The new leader of Plaid Cymru on vocation and vision


7.30pm
Cenwch Lafar Glod • Make a Joyful Noise

500 mlynedd o gerddoriaeth gysegredig Gymreig • 500 years of welsh sacred music

Dydd Sul 15 Hydref | Sunday 15 October


9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân yr Ŵyl

Cymun Gwynedd, Cooper;
Dyfroedd o’r graig, Cooper


11.00am
Festival Choral Holy Eucharist

Missa brevis in C major “Spatzenmesse”, Mozart;
The Heavens are Telling, Haydn


3.30pm
Gosber ar Gân y Pedwerydd Sul ar Bymtheg wedi’r Drindod
Choral Evensong of the Nineteenth Sunday after Trinity

Ymatebion • Responses, Leighton;
Gwasanaeth Caerloyw • Gloucester Service, Howells;

Jubilate Deo, Howells