minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arweinwyr yr astudiaeth


Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu cyd-weithio â Chyngor y Cristnogion a’r Iddewon i gyflwyno ein hastudiaeth nos Fercher y Grawys eleni.

Bydd dau siaradwr o dîm cenedlaethol Cyngor y Cristnogion a’r Iddewon yn arwain sesiynau’n hastudiaeth nos Fercher y Grawys.


Avigail Simmonds-Rosten

Derbyniodd Avigail Simmonds-Rosten addysg destunol Iddewig helaeth yn Midreshet Lindenbaum, seminari yn Jerwsalem, ac yn ystod ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Caergrawnt arbenigodd yn y berthynas rhwng Iddewon a Christnogion ym Mhrydain yn y 18fed a’r 19eg ganrif.


James Roberts

Dyfarnwyd doethuriaeth i’r Dr James Roberts gan Brifysgol Rhydychen am ei astudiaeth o ysgrifau diwinyddol y lleian Uniongred a’r Cyfiawn Ymhlith y Cenhedloedd, y Fam Maria Skobtsova. Yn raddedig o Brifysgol St Andrews, mae James yn aelod o Grŵp Cynghori Diwinyddol Rhyng-ffydd y mudiad Eglwys Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon, ac mae’n Diwtor Mygedol ym Mhrifysgol Winchester trwy Goleg Sarum. Cyn ymuno â Chyngor y Cristnogion a’r Iddewon, bu’n gweithio fel Cydymaith yn y grŵp ymgynghori cymdeithasol, y Good Faith Partnership.

Cymraeg

Study leaders


We are delighted to have been able to work in partnership with the Council of Christians and Jews to deliver this year’s Lent Wednesday study.

Two speakers from the Council of Christians and Jews’s national team will lead our Lent Wednesday study sessions.


Avigail Simmonds-Rosten

Avigail Simmonds-Rosten received an extensive Jewish textual education at Midreshet Lindenbaum, a seminary in Jerusalem, and during her studies at the University of Cambridge specialized in the relationships between Jews and Christians in Britain in the 18th and 19th centuries.


James Roberts

Dr James Roberts was awarded a doctorate by the University of Oxford for his study of the theological writings of the Orthodox monastic and Righteous Among the Nations, Mother Maria Skobtsova. A graduate of the University of St Andrews, James is a member of the Interfaith Theological Advisory Group at Churches Together Britain & Ireland and is an Approved Tutor at the University of Winchester through Sarum College. Prior to joining the Council of Christians and Jews, he worked as an Associate at the social consultancy group, the Good Faith Partnership.