minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Ymunwch â ni, yn y Gadeirlan neu allein ar gyfer ein gwasanaethau Nadolig


Nos Sadwrn | Noswyl y Nadolig
Saturday night | Christmas Eve

10.30pm Carolau | Carols

11.00pm Cymun Canol Nos y Nadolig | The Midnight Eucharist of Christmas

Messe de Minuit, Charpentier; Hodie Christus natus est, Sweelinck; Dieu parmi nous, Messiaen


25 Rhagfyr | Dydd Nadolig
25 December | Christmas Day

8.15am Holy Eucharist

9.15am Cymun Bendigaid ar Gân

Offeren Fer y Capel Brenhinol, Caesar; Ar fore dydd Nadolig, traddodiadol; In dulci jubilo, BWV 729, Bach

11.00am Choral Holy Eucharist

Missa brevis, Dove; God is with us, Tavener; Toccata, Dubois


Ar Youtube ac ar Facebook


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i’r Advent a'r Nadolig. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


Please join us, in person or online, for our Christmas observances


Nos Sadwrn | Noswyl y Nadolig 
Saturday night | Christmas Eve

10.30pm Carolau | Carols

11.00pm Cymun Canol Nos y Nadolig | The Midnight Eucharist of Christmas

Messe de Minuit, Charpentier; Hodie Christus natus est, Sweelinck; Dieu parmi nous, Messiaen


25 Rhagfyr | Dydd Nadolig
25 December | Christmas Day 

8.15am Holy Eucharist

9.15am Cymun Bendigaid ar Gân

Offeren Fer y Capel Brenhinol, Caesar; Ar fore dydd Nadolig, traddodiadol; In dulci jubilo, BWV 729, Bach

11.00am Choral Holy Eucharist 

Missa brevis, Dove; God is with us, Tavener; Toccata, Dubois


On Youtube and on Facebook


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Advent and. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.