minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Pererindota i eglwysi yng Ngogledd-Orllewin Cymru

Tra'ch bod yn ymuno â ni ar gyfer ein addoliad hwyrol yn y Gadeirlan, beth am dreulio'ch dyddiau yn cerdded llwybrau'r pererin ledled Gogledd-Orllewin Cymru, gan ganfod y "llannau" hynny a gysegrwyd gan weddi a threigl amser, lle y bu i'r seintiau'r Celtiaid weddïo o'n blaenau, a lle heddiw y snif mae eglwysi hardd a phwysig sydd inni'n lloches a noddfa.

Mae detholiad bychan o eglwysi o bob cwr o Esgobaeth Bangor wedi’u nodi isod, gyda’u horiau agor yn ystod yr Wythnos Fawr, a dolen i'ch dwyn at wybodaeth am eu lleoliad ar wefan genedlaethol yr Eglwys yng Nghymru.

Hunan bortread gan Kyffin Williams, a gladdwyd yn Eglwys y Santes Fair, Llanfair-yng-Nghornwy | Self-portrait by Kyffin Williams, buried at St Mary’s Church, Llanfair-yng-Nghornwy
Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr | St Beuno's Church, Clynnog Fawr

Pen Llŷn

Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron

Yn feunydd, 10am-4pm

Eglwys Pedrog Sant, Llanbedrog

Yn feunydd, 10am-4pm

Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

Yn feunydd, 9am-5pm

Eglwys Rhychwyn Sant, Llanrhychwyn | St Rhychwyn's Church, Llanrhychwyn
Maen Cadfan yn Eglwys Cadfan Sant, Tywyn | The Cadfan Stone at St Cadfan's Church, Tywyn

Meirionnydd

Eglwys Cadfan Sant, Tywyn

Yn feunydd, oddeutu 9am-5pm

Eglwys Celynnin Sant, Llangelynnin, ger Tywyn

Yn feunydd, oddeutu 9am-5pm

Cymraeg

Pilgrimages to churches in North-West Wales

As you join us for our evening worship at the Cathedral, why not spend your days exploring the pilgrim-paths of North-West Wales, encountering the "llannau", those ancient places, hallowed by prayer and time, where the saints of the Celtic church stood and prayed, and where beautiful, significant churches today continue to offer shelter and sanctuary.

A small selection of churches from across the Diocese of Bangor are highlighted below, with their opening times during Holy Week shown, and a link to location information on the Church in Wales's national website.

Croes Penmon yn Eglwys Seiriol Sant, Penmon | The Penmon Cross at St Seiriol's Church, Penmon
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron | St Hywyn's Church, Aberdaron

The Llyn Peninsula

St Hywyn’s Church, Aberdaron

Daily, 10am-4pm

St Pedrog’s Church, Llanbedrog

Daily, 10am-4pm

St Beuno’s Church, Clynnog Fawr

Daily, 9am-5pm

Eglwys Celynnin Sant, Llangelynnin | St Celynnin's Church, Llangelynnin
Yn Eglwys Celynnin Sant, Llangelynnin, ger Tywyn | At St Celynnin's Church, Llangelynnin, near Tywyn

Meirionnydd

St Cadfan’s Church, Tywyn

Daily, approximately 9am-5pm

St Celynnin’ Church, Llangelynnin, near Tywyn

Daily, approximately 9am-5pm