minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

CYFLE | OPPORTUNITY 

Canon for Ministry and Worship

The Cathedral are seeking to appoint a Canon for Ministry and Worship.

We are looking for someone who is energetic and imaginative, who thrives in a complex and varied environment and who enjoys working as part of a team.

Closing date 18th January 2021 Interviews 28th January 2021

For further details please contact The Very Rev’d Kathy Jones at kathyjones@esgobaethbangor.net

Canon ar gyfer Gweinidogaeth ac Addoliad

Mae'r Eglwys Gadeiriol yn ceisio penodi Canon ar gyfer Gweinidogaeth ac Addoliad.

Rydym yn chwilio am rywun sy'n egnïol ac yn ddychmygus, sy'n ffynnu mewn amgylchedd cymhleth ac amrywiol ac sy'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm.

Dyddiad cau 18fed Ionawr 2021 Cyfweliadau 28ain Ionawr 2021

Am fanylion pellach, cysylltwch â Y Tra Barchedig Kathy Jones kathyjones@esgobaethbangor.net