minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wedi ei ohirio tan fis Tachwedd • Postponed until November


Sgwrs â Rhun ap Iorwerth

Dydd Sadwrn 14 Hydref 2023
4.45pm


Arweinydd newydd Plaid Cymru ar ei alwedigaeth a'i weledigaeth

Arweinydd newydd Plaid Cymru mewn sgwrs ag Is-Ddeon y Gadeirlan am ei alwedigaeth wleidyddol, a’i weledigaeth ar gyfer dyfodol diwylliannol, celfyddydol ac ieithyddol Cymru.

Bydd hon yn sesiwn ddwyieithog, gyda chyfle i gyfranwyr siarad yn Gymraeg a Saesneg, a gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd.

Cymraeg

4.45pm • Wedi ei ohirio tan fis Tachwedd • Postponed until November


Rhun ap Iorwerth in conversation

Saturday 14 October 2023
4.45pm


The new leader of Plaid Cymru on vocation and vision

The new leader of Plaid Cymru in conversation with the Sub-Dean of the Cathedral about his political vocation, and his vision for the cultural, artistic and linguistic future of Wales.

This will be a bilingual session, with the opportunity for contributors to speak in Welsh and English, and with simultaneous translation facilities.