minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Malcolm Guite | Gyda diolch i Goleg Girton, Caergrawnt am y llun | With thanks to Girton College, Cambridge for the photograph
English

Y Dr Malcolm Guite

Ein pregethwr yn y Cymun Bendigaid ar Gân a Bendithiad y Sagrafen Fendigaid ar y Llun, y Mawrth a'r Mercher Glân am 6.00pm yw'r Parchg Ddr Malcolm Guite.

Mae Malcolm Guite wedi disgrifio’i hun fel “bardd, offeiriad, roc a rholer, ym mha bynnag drefn y mynnwch.” Bu’n ddiweddar yn Gaplan Coleg Girton, Caergrawnt, a dilynodd Ronald Blythe fel un o golofnwyr wythnosol y Church Times

Am ei gerddi, a glywn yn ystod yr Wythnos Fawr, ebe Rowan Williams, cyn Archesgob Cymru, fod iddynt 

“gynildeb a grym pob soned dda, gan dro ar ôl tro gynnig i’r darllenydd roddion dwfn er mwyn gweddïo a myfyrio.” 

Mae ei lyfr diweddaraf, Lifting the Veil: Imagination and the Kingdom of God, yn amddiffyniad egnïol o’r dychymyg creadigol fel “cynneddf sy’n dwyn y gwirionedd.”

Cymraeg

Dr Malcolm Guite

Our preacher at the Choral Holy Eucharist and Benediction of the Blessed Sacrament on Holy Monday, Holy Tuesday and Holy Wednesday at 6.00pm is the Revd Dr Malcolm Guite.

Dr Malcolm Guite

Malcolm Guite has described himself as “poet, priest, rock & roller, in any order you like.” He was latterly Chaplain of Girton College, Cambridge, and succeeded Ronald Blythe as the writer of a weekly column in the Church Times.

Of his sonnets, which will form part of our liturgies during Holy Week, Rowan Williams, sometime Archbishop of Wales, wrote that they 

“have the economy and pungency of all good sonnets, and again and again, offer deep resources for prayer and meditation to the reader.”

His most recent book, Lifting the Veil: Imagination and the Kingdom of God, is a vigorous defence of the artistic imagination as a “truth-bearing faculty.”