minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gwasanaethau Arbennig

Fel eglwys ddinesig Dinas Bangor, mam eglwys Esgobaeth Bangor a sedd bresennol Archesgob Cymru, mae'r Gadeirlan yn cynnal llawer o wasanaethau arbennig i nodi digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol pwysig, yn ogystal â gwasanaethau Esgobaethol a Thaleithiol megis fel ordeinio offeiriaid a chysegru esgobion.

Bydd manylion gwasanaethau unigol yn cael eu cyhoeddi yn yr adran Digwyddiadau o'r wefan

Urddwisgoedd du a ddefnyddir ar gyfer ein gwasanaeth misol dros y meirw

Cymunau Misol dros y Meirw

Rydym yn cynnal gwasanaeth coffa misol arbennig dros bawb sydd wedi marw yn yr Esgobaeth a thu hwnt nos Fercher am 5:30pm. Mae'r gwasanaeth hwn ar ffurf Cymun Bendigaid ond gyda cherddoriaeth ychwanegol sy'n gosod testunau traddodiadol y Requiem, gan gynnwys gosodiadau enwog gan Gabriel Fauré, Maurice Duruflé a John Rutter.

Os hoffech ychwanegu enw anwylyd at y Llyfr Siantri (sy'n dal enwau pawb i'w cofio bob mis), defnyddiwch ffurf yn yr adran Cysylltu neu ysgrifennwch ei enw (a dyddiad ymadawiad) ar y ddalen ar y ddarllenfa yn y pen gorllewin Corff yr Eglwys, os gwelwch yn dda.

Cymraeg

Special Services

As the civic church of the City of Bangor, the mother church of the Diocese of Bangor and the current seat of the Archbishop of Wales, the Cathedral hosts many special services marking important national and international events as well as Diocesan and Provincial services such as the ordination of priests and the consecration of bishops.

Details of individual services will be posted in the Events section of the website.

Black Vestments used for our monthly Requiem services

Monthly Requiem Eucharists

We hold a special monthly service of remembrance for all those who have died in the Diocese and beyond on a Wednesday evening at 5:30pm. This service takes the form of a Holy Eucharist but with the additional of extra music setting the traditional Requiem texts, including the famous settings by Gabriel Fauré, Maurice Duruflé and John Rutter.

If you wish to add the name of a loved one to the Chantry book (which holds the names of all those to be remembered each month) please use the form in the Contact section or write their name (and date of departing) on the sheet on the lectern at the West end of the Nave.