minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Addoliad a Cherddoriaeth

Mae gan Gadeirlan sawl rôl i'w cyflawni, ond yn bennaf oll mae'n Addoldy - mae'r addoliad hwn yng nghanol ein Cenhadaeth a Gweinidogaeth yma yng Nghadeirlan Deiniol Sant.

Mae ein gwasanaethau'n dilyn patrymau a litwrgi sy'n gyffredin i bob Cadeirlan Anglicanaidd (er ein bod yn cynnig gwahanol ddulliau o addoli ar adegau) ac mae cerddoriaeth yn ganolog i'r dull hwn o addoli. Mae holl ein prif wasanaethau'n cynnwys cerddoriaeth a genir gan ein Côr, sydd â chymysgedd canwyr proffesiynol ac amatur, ac sy'n cael ei arwain gan ein Cyfarwyddwr Cerdd ac Organydd y Gadeirlan.

Gellir gwybodaeth am ein haddoliad a'n cerddoriaeth ar y tudalennau a restrir ar y chwith: os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, defnyddiwch adran 'Cysylltu' i ddod i gysylltiad â ni!

Cymraeg

Worship and Music

A Cathedral has many roles to fulfil, but first and foremost it is a Place of Worship - this Worship lies at the centre of our Mission and Ministry here at St Deiniol's Cathedral.

Our services follow the patterns and liturgies common to all Anglican Cathedrals (although we do also offer other styles of worship at various times) and music is central to this style of worship. Our main services all include music sung by our Cathedral Choir, which has a mixture of professional and amateur singers and which is led by our Director of Music and Cathedral Organist.

Information about our worship and music can be found on the pages listed to the left: if you have any further questions, please use the 'Contact' section to get in touch with us!