minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gwasanaethau Rheolaidd

Mae'r Gadeirlan wedi bod yn safle addoliad rheolaidd Duw ers ei sefydlu yn y 6ed ganrif, ac rydym yn falch i barhau'r traddodiad hir hwn moli Duw, gweddïo dros bryderon y gymuned a'r byd i gyd, a gwasanaethu anghenion crefyddol o bobl.

Mae o leiaf un gwasanaeth bob dydd yn y Gadeirlan, fel arfer yn y patrwm wythnosol canlynol.

Mae llawer o’n gwasanaethau yn llifo’n fyw ar ein sianel Youtube yma.

Dydd Sul

8.15am Holy Eucharist

Gwasanaeth byr, llafar yn Saesneg gan ddefnyddio Llyfr Gweddi Gyffredin 1984.

9.15am Cymun Bendigaid ar Gân

Ein prif wasanaeth Dydd Sul yng Nghymraeg gyda chôr llawn a gweithgareddau Ysgol Sul.

11am Choral Holy Eucharist

Ein prif wasanaeth Dydd Sul yn Saesneg gyda chôr llawn a gweithgareddau Ysgol Sul.

3.30pm Gosber ar Gân

Gwasanaeth dwyieithog o eiriau a cherddoriaeth yn seiliedig ar y litwrgi Anglicanaidd traddodiadol.

Dydd Llun

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

5.30pm Gosber ar Gân

Cenir gan Goryddion y Gadeirlan

Dydd Mawrth

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

5.30pm Gosber ar Gân

Cenir gan Leisiau Uchaf Côr y Gadeirlan.

Dydd Mercher

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

Dydd Iau

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

5.30pm Gosber ar Gân

Cenir gan Ysgolorau Cân a Chlercod Lleyg y Gadeirlan.

Dydd Gwener

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

Dydd Sadwrn

12.30pm Cymun Bendigaid

Ein offrwm dyddiol dwyieithog o Gymun.

Cymraeg

Regular Services

The Cathedral has been a site of the regular worship of God since its foundation in the 6th century, and we are proud to continue this long tradition of praising God, praying for the concerns of the community and the whole world, and serving people’s religious needs.

There is at least one service every day in the Cathedral, generally in the following weekly pattern.

Many of our services are live-streamed on our Youtube channel here.

Sunday

8.15am Holy Eucharist

A short, said service in English using the 1984 Book of Common Prayer.

9.15am Cymun Bendigaid ar Gân

Our main Sunday service in Welsh with a full choir and Sunday School activities.

11am Choral Holy Eucharist

Our main Sunday service in English with a full choir and Sunday School activities.

3.30pm Choral Evensong

A bilingual service of words and music based on the traditional Anglican liturgy.

Monday

12.30 Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.

5.30pm Choral Evensong

Sung by the Cathedral Choristers.

Tuesday

12.30pm Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.

5.30pm Choral Evensong

Sung by the Upper Voices of the Cathedral Choir.

Wednesday

12.30pm Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.

Thursday

12.30pm Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.

5.30pm Choral Evensong

Sung by the Cathedral Choral Scholars and Lay Clerks.

Friday

12.30pm Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.

Saturday

12.30pm Holy Eucharist

Our bilingual daily offering of the Eucharist.