minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cadeirlan i agor fel Canolfan Frechu


Mae Esgob Bangor, Andy John, yn falch o gyhoeddi y bydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor o ddydd Mawrth 6 Gorffennaf yn gartref i dîm brechu Covid-19 y GIG.

Mae Cadeirlan Deiniol Sant wedi bod yng nghanol Bangor ers bron i 1,500 o flynyddoedd, ac wedi bod yn le o weddi, harddwch, sancteiddrwydd a lletygarwch, ac mae'r lletygarwch hwn bellach yn cael ei estyn i bawb, o bob rhan o'n cymuned, a fydd yn dod i'r Gadeirlan i gael eu brechu.

Wrth groesawu pawb i’r Gadeirlan, meddai’r Esgob,

Mae’n hollbwysig i ni gael ein brechu. Ac fe fydd pawb, o bob rhan o'n cymuned ni, yn cael eu croesawu trwy'r drysau fel rhan o’r ymdrech. Mae Cadeirlan Deiniol Sant yma i bob un ohnom ni.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen frechu ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.


Cymraeg

Cathedral to open as a Vaccination Centre


The Bishop of Bangor, Andy John, is pleased to announce that from Tuesday 6 July St Deiniol’s Cathedral in Bangor will be a home to the NHS Covid-19 vaccination team.

St Deiniol’s Cathedral been at the heart of Bangor for almost 1,500 years, and has been a place of prayer, beauty, holiness and hospitality, and this hospitality is now being extended to all, from across our community, who will come to the Cathedral to be vaccinated.

Welcoming all to the Cathedral, the Bishop said,

We need to get ourselves vaccinated. And everybody, from across our community, will be welcomed through our doors over the coming months. St Deiniol’s Cathedral is here for us all.

More information on the vaccination programme can be found on Betsi Cadwaladr University Health Board’s website.