minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Ein Tîm

Our Team

English

Cyfrifoldeb tîm y Gadeirlan yw bywyd beunyddiol Cadeirlan Bangor.Mae pob aelod o’r tîm yn dod â phrofiad, gwybodaeth ac arweiniad ysbrydol i wneud Cadeirlan Bangor yn lle croesawgar a chynhwysfawr ar gyfer gweddio, myfyrio ac addoli

Am ragor o wybodaeth am ein tîm arbennig, neu i gysylltu, cliciwch ar eu henwau.

Cymraeg

Bangor Cathedral's daily life is the responsibility the Cathedral team. Each brings their experience, knowledge and spiritual guidance to make Bangor Cathedral a welcoming and inclusive space for prayer, reflection and worship.

For more information about our wonderful team or to make contact, please click on their names.