minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Rhoi

Donate

English

Mae Cadeirlan Bangor yn croesawu ymwelwyr gyda drysau agored a chalon agored.Rydym ni yma i’r gymuned leol a thu hwnt, o fewn y ffydd Cristnogol a thu allan i’r ffydd honno.Mae Cadeirlan Bangor yn ymestyn allan i bobl ac yn sôn am gariad Dduw at bob un ohonyn nhw.

Nid ydym yn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth, haelioni ein cymuned a chyfraniadau gwirfoddol sy’n ein galluogi i barhau gyda’r gwaith hanfodol rydym ni’n ei wneud.

Helpwch ni i sicrhau dyfodol Cadeirlan Bangor i’r cenedlaethau i ddod.

Cymraeg

Bangor Cathedral welcomes visitors with open doors and an open heart.  We are here for the local community and beyond, within the Christian faith and outside of that faith.  Bangor Cathedral reaches out to people and speaks of God's love for each of them.

Receiving no government funding, the generosity of our community and voluntary contributions allows us to continue in the vital work that we do.

Help us secure the future of Bangor Cathedral for generations to come.