minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Y Tra Parchedig Kathy Jones

The Very Reverend Kathy Jones

English

Kathy Jones

Yn un a fagwyd yng Nghorris, i’r gogledd o Fachynlleth, cychwynnodd Kathy ffurfiant diwinyddol ym Mhrifysgol Caerdydd ac aeth ymlaen â’i hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig yng Ngholeg y Frenhines, Birmingham. Fe’i hordeiniwyd yn ddiacon yn Nghadeirlan Bangor ym 1992 ac yn offeiriad ym 1997. Roedd yn Gurad ym Mywoliaeth Reithorol Caergybi, cyn symud i Fangor ym 1994 i fod yn Offeiriad-â-Gofal Eglwys Sant Pedr, Penrhosgarnedd a Chaplan Ysbyty Gwynedd. Ym 1999, symudodd Kathy i fod yn Ficer Betws-y-coed, Dolwyddelan, Penmachno a Chapel Curig, a bu’n gweinidogaethu yno am saith mlynedd.

Yn 2006, symudodd Kathy yn ôl i’r sector gofal iechyd, gan ddod yn Brif Gaplan Ymddiriedolaeth GIG Northumbria, yn gyfrifol am reoli tîm aml-ffydd o 16 o gaplaniaid a 120 o wirfoddolwyr ledled Northumbria a Gogledd Tyneside. Bu hefyd yn Ddarlithydd Ymweld ym Mhrifysgol Northumbria, ar bynciau marwolaeth a marw, ysbrydolrwydd ar ddiwedd bywyd a sgiliau cyfathrebu mewn sefyllfaoedd anodd.

Mae Kathy yn hoff o wneud ychydig o gerdded, treulio amser gyda’r teulu a ffrindiau a mynd i’r sinema pan fydd unrhyw amser sbâr.

Cymraeg

Kathy Jones

Brought up in Corris, north of Machynlleth, Kathy began her theological formation at Cardiff University and furthered her training for ordained ministry at Queen’s College, Birmingham. She was ordained deacon at Bangor Cathedral in 1992 and priest in 1997. She was a curate in the Rectorial Benefice of Holyhead, before moving to Bangor in 1994 to be Priest-in-charge of St. Peter’s Church, Penrhosgarnedd and Chaplain of Ysbyty Gwynedd. In 1999 Kathy moved to be Vicar of Betws y Coed, Dolwyddelan, Penmachno and Capel Curig, a post she held for seven years.

In 2006 Kathy moved back into the healthcare sector, becoming Lead Chaplain at Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, where she was responsible for managing a multi-faith team of 16 chaplains and 120 volunteers working throughout Northumberland and North Tyneside. She was also a Visiting Lecturer at Northumbria University, on the subjects of death and dying, spirituality at the end of life and communication skills in difficult situations.

Kathy likes to do bit of walking, catch up with family and friends and go to the cinema in any spare time.