minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Canon y Bywyd Cynulleidfaol

Parchedig Ganon Tracy Jones

Canon for Congregational Life

Reverend Canon Tracy Jones

tracyjones@churchinwales.org.uk 01248 361 876

4 Lon Eryri Penrhosgarnedd Bangor Gwynedd LL57 2QF

English

Ganwyd a magwyd Tracy yn Leamington Spa.Hyfforddodd fel nyrs yn Ysbyty Walsgrave yng Nghoventry ac ar ôl cymhwyso, gweithiodd fel Nyrs Paediatrig.

Ym 1992 priododd Martin a symud i gartref ei deulu ar Ynys Môn.Dechreuodd weithio yn yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Dewi Sant ym Mangor ac yna yn Ysbyty Gwynedd.

Dechreuodd Tracy hyfforddi ar gyfer gweinidogaeth yn Esgobaeth Bangor yn 2009 a chafodd ei hordeinio’n Ddiacon yng Nghadeirlan Bangor yn 2012 ac yn offeiriad yn 2013.

Gweithiodd fel curad yng nghyn Ardal Weinidogaeth Seintiau Braint a Chefni ar Ynys Môn cyn symud i Fro Padrig fel Arweinydd Ardal Weinidogaeth ddiwedd 2014.

Yn 2016 roedd Tracy wrth ei bodd yn cael ei gwneud yn Ganon Cadeirlan Bangor.

Symudodd i fod yn Offeiriad Cysylltiol Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol yn 2018, ble mae ganddi gyfrifoldeb dros eglwysi Eglwys y Groes a Sant Pedr.

Mae gan Tracy dau o blant sy’n oedolion erbyn hyn, y ddau’n byw i ffwrdd, ac yn ei hamser sbâr mae’n hoffi gwneud pob math o wnïo.

Cymraeg

Tracy was born and brought up in Leamington Spa. She trained as a nurse in Walsgrave Hospital in Coventry and upon qualifying worked as a Paediatric Nurse.

In 1992 she married Martin and moved to his family home on Anglesey. She began working on the Special Care Baby Unit in St. David’s Hospital in Bangor and then Ysbyty Gwynedd.

Tracy started training for ministry in Bangor Diocese in 2009 and was ordained Deacon in Bangor cathedral in 2012 and priest in 2013.

She worked as a curate in the former Seintiau Braint a Chefni Ministry Area on Anglesey before moving to Bro Padrig as Ministry Area Leader at the end of 2014.

In 2016 Tracy was delighted to be made a Canon of Bangor Cathedral.

She moved to be Associate Priest of the Bro Deiniol Ministry Area in 2018, where she has responsibility for the churches of Eglwys y Groes and St. Peter’s.

Tracy has two grown up children who both live away and in her spare time likes to do all types of sewing.