minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Tîm Gweinidogaeth Bro Deiniol

Bro Deiniol Ministry Team

English

Mae Bro Deiniol yn un o’r 27 o Ardaloedd Gweinidogaeth sy’n ffurfio Esgobaeth Bangor.

Mae Bro Deiniol yn gwasanaethu dinas Bangor ac mae ganddi ddwy eglwys arall ar agor ar gyfer addoli.Mae yma er mwyn y gymuned mewn ffydd, addoliad, gweddi ac adegau o angen; i lawenhau, cefnogi a chynnal y gymuned yn Ninas Bangor.

Cymraeg

Bro Deiniol is one of the 27 Ministry Areas that make up the Diocese of Bangor.

Bro Deiniol serves the city of Bangor and has two other active churches for worship.  It is here for the community in faith, worship, prayer and times of need; to rejoice, to support and to underpin the community within the City of Bangor.