minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Eich Cadeirlan

Your Cathedral

English

Eich Cadeirlan

Mae’r lle hardd yma i chi; ar gyfer adegau o addoli, i weddïo ac ar gyfer y digwyddiadau yn eich bywyd.

Gallwch logi’r Gadeirlan trwy ein ffurflen archebu isod.Cofiwch nad yw dewis dyddiad penodol yn gwarantu y bydd y dyddiad hwnnw ar gael ond drwy gwblhau’r ffurflen, bydd y dyddiad yn cael ei wirio yn erbyn ein calendr a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi i drefnu eich archeb.

Cymraeg

Your Cathedral

This beautiful space is here for you; for times of worship, prayer and for your life events.

You can hire the Cathedral through our booking form below.  Please understand that booking is not guaranteed for the requested date, but by completing the form, this will be checked against our calendar and a member of our team will contact you to arrange your booking.