minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gwasanaethau'r Gorffennol


Er nad ydym yn gallu darparu ein gwasanaethau byw, ac mae hyn wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn anodd iawn trwy gydol y pandemig, rydym yn falch o rannu ein gwasanaethau yn y gorffennol gyda chi.

Gobeithiwn y gallwch gysylltu â'r rhain a'u bod yn dod â chysur yn ystod yr amseroedd anodd hyn.


GWASANAETHAU TEULU NADOLIG

Diolch i bawb a gyfrannodd at wneud hwn yn wasanaeth arbennig, yn enwedig o dan yr hinsawdd sydd ohoni.

Rydym yn falch iawn o rannu'r gwasanaeth gyda chi isod. Gallwch wylio trwy glincio ar y ddolen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ztb7i550GrE

Chrism Mass

I wylio'r gwasanaeth hwn, dilynwch y ddolen isod:

https://youtu.be/otZsCV5skKA

Cymraeg

Past Services


Although we are unable to deliver our live services, and this has been something that has been really difficult throughout the pandemic, we are pleased to share with you our past services.

We hope that you are able to connect with these and that they bring comfort during these difficult times.


CHRISTMAS FAMILY SERVICE

Thank you to everyone who contributed to making this a special service, especially under the current climate.

We are delighted to share the service with you below.  You can watch by clinking on the link.

https://www.youtube.com/watch?v=Ztb7i550GrE 

Chrism Mass

To watch this service, please follow the link below:

https://youtu.be/otZsCV5skKA