minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Digwyddiadau wythnosol

Weekly Events

English

Gweler yr amserlen wythnosol isod ar gyfer digwyddiadau'r wythnos hon

Wythnos Sanctaidd a Dydd Sul y Pasg

Ar agor ar gyfer Gweddi Breifat:

Dydd Mercher Wythnos Sanctaidd 11am - 1pm

Dydd Gwener y Groglith 11am - 1pm

Dydd Sul y Pasg 10.30am Cymun

(niferoedd cyfyngedig - cysylltwch â swyddfa'r Gadeirlan erbyn dydd Iau 1 Ebrill i gadarnhau eich lle)Byddwch yn ymwybodol bod yr amserlen uchod tra bo rheoliadau COVID ar waith a byddwn yn parhau i'ch diweddaru wrth i bethau fynd yn eu blaen.

Cymraeg

Please see the weekly timetable below for this week's events

Holy Week and Easter Day

Open for Private Prayer:

Wednesday in Holy Week 11am - 1pm

Good Friday 11am - 1pm

Easter Day 10.30am said Eucharist

(limited spaces - please contact the Cathedral office by Thursday the 1st April to check availability)Please be aware that the above timetable is whilst COVID regulations are in place and we will continue to update you as things progress.