minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Digwyddiadau wythnosol

Weekly Events

English

Gweler yr amserlen wythnosol isod ar gyfer digwyddiadau'r wythnos hon.

Oriau agor yr Eglwys Gadeiriol.

Dydd Mercher 12:00 yh - 2:00 yh- Gweddi Breifat

Dydd Sul 12:00 yh - 2:00 yh- Gweddi Breifat

Dydd Sul - Cymun Bendigaid 10am

Byddwch yn ymwybodol bod yr amserlen uchod tra bo rheoliadau COVID ar waith a byddwn yn parhau i'ch diweddaru wrth i bethau fynd yn eu blaen.

Cymraeg

Please see the weekly timetable below for this week's events.

Cathedral's opening times.

Wednesday 12:00pm - 2:00pm- Private Prayer

Sunday 12:00pm - 2:00pm- Private Prayer

Sunday - Said Eucharist 10am

Please be aware that the above timetable is whilst COVID regulations are in place and we will continue to update you as things progress.