minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Parchedig Ganon Nathan Jarvis

Reverend Canon Nathan Jarvis

Caplan y Brifysgol

Y Parchedig Ganon Nathan Jarvis

University Chaplain

The Reverend Canon Nathan Jarvis

anglicanchaplain@esgobaethbangor.net 01248 354 999

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan / Cathedral Close, Bangor LL57 1RL

English

Hyfforddodd Nathan ar gyfer yr offeiriadaeth yn St Stephen’s House, Rhydychen.Cafodd ei ordeinio yng Nghadeirlan Durham yn 2006 ac bu’n gwasanaethu fel curad yn Hartlepool, cyn dod yn beriglor eglwys yng nghanol Dinas Birmingham.Yna, bu’n Rheithor tair cynulleidfa wledig yn Swydd Rhydychen, pob un gydag eglwys hardd o’r 12fed ganrif, cyn ymuno ag Esgobaeth Bangor fel Caplan y Brifysgol yn 2018.

'Roedd Gogledd Cymru wastad yn rhan o’m plentyndod, gwersylloedd eglwys a gwyliau oedd yr uchafbwynt, felly roeddwn wrth fy modd yn ail ddarganfod y lle fel oedolyn.Cyn bo hir, ar ôl ymweld ag Eryri, daeth yn anos ac yn anos i mi adael, felly dyma ni’n penderfynu aros.’Mae gan bobl Gogledd Cymru synnwyr dwfn iawn o’r sanctaidd a’r cysegredig.Rwyf innau eisiau bod yn rhan o hynny.’

Yn ogystal â’i waith ym Mhrifysgol Bangor, Nathan sy’n gyfrifol am Fanc Bwyd y Gadeirlan ac agorodd gaffi cymunedol yn 2019 gyda thîm o wirfoddolwyr ymroddedig.Mae’n dal yn angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol a chenhadaeth ac mae ganddo MA mewn Astudiaethau Bugeiliol ar Ddiwinyddiaeth Ewcharistaidd ac ymestyn allan.

Mae gan Nathan ormod o lawer o anifeiliaid, gan gynnwys cŵn, cathod a chreaduriaid blewog llai.Mae’n mwynhau cerdded, garddio, hen bethau ac ymweld ag orielau ac amgueddfeydd pan fydd yn cael cyfle.

Cymraeg

Nathan trained for the priesthood at St Stephen’s House, Oxford. He was ordained in Durham Cathedral in 2006 and served his curacy in Hartlepool, afterwards becoming incumbent of a church in inner-City Birmingham. He was then Rector of three rural congregations in Oxfordshire, each with a beautiful 12th century church, before coming to Bangor Diocese as University Chaplain in 2018.

‘North Wales had always played a part in my childhood, church camps and holidays being a highlight, so it was exciting to rediscover the place as an adult. Before long, after visiting Snowdonia, it became harder and harder to leave, so we decided to stay.’ The deep-rooted sense of the sacred and holy is embedded within the people of North Wales. I want to be part of that.'

In addition to his role at Bangor University, Nathan is responsible for the Cathedral Foodbank and opened a community café in 2019 with a team of dedicated volunteers. He remains passionate about social justice and mission and holds an MA in Pastoral Studies on Eucharistic Theology and outreach.

Nathan has far too many animals including dogs, cats and smaller furry creatures, enjoys walking, gardening, antiques and visiting galleries and museums when time allows.