minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cerddoriaeth

Music

English

Mae cerddoriaeth a diwylliant Cymru’n un ac yng Nghadeirlan Bangor rydym yn dathlu hynny. Rydym yn eithriadol o falch o’n côr ac o’n treftadaeth gerddorol gyfoethog.

Yn yr adran hon cewch wybod mwy am gerddoriaeth Cadeirlan Bangor, sut rydym yn hyrwyddo ac yn annog addoli trwy gerddoriaeth, sut rydym yn cefnogi ac yn codi dyheadau perfformwyr ifanc a sut rydym yn defnyddio cerddoriaeth i ddod â’n cymuned leol at ei gilydd.

Cymraeg

Music and Welsh culture are synonymous and at Bangor Cathedral we celebrate that. We are incredibly proud of our choir and rich music heritage.

In this section you can understand more about the music of Bangor Cathedral, how we promote and encourage worship through music, how we support and raise the aspirations of young performers and how we use music to bring our local community together.