minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ein defodau'r Nadolig hwn

Carolau ar Wib

12 Rhagfyr am 6.00pm

Cyngerdd gaeaf teuluol yn cynnwys perfformiad o The Snowman gan Howard Blake gyda thafluniad fideo, a’r Fantasia on Christmas Carols gan Ralph Vaughan Williams


Meseia

18 Rhagfyr am 6.00pm

Perfformiad cerddorfaol o gampwaith gogoneddus George Frideric Handel, yn awyrgylch godidog y Gadeirlan

Tocynnau


Naw Llith a Charol y Nadolig

22 Rhagfyr am 6.00pm

Ar drothwy’r Nadolig, ymunwch â ni wrth i ni deithio i Fethlehem, gyda darlleniadau traddodiadol a charolau yng ngolau cannwyll yn adrodd hanes genedigaeth Crist

Cadw sedd


Gwasanaeth y Preseb

24 Rhagfyr am 4.00pm

Ymunwch â ni am wasanaeth cyfeillgar i’r teulu i gyd wrth i ni adrodd hanes yr angylion a’r bugeiliaid, a Mair a Joseff ar y noswyl Nadolig gyntaf un

Dewch wedi’ch gwisgo fel bugail, dafad neu angel a helpwch ni i ail-fyw’r hanes hefo’n gilydd


Cymun Canol Nos y Nadolig

24 Rhagfyr o 10.30pm

Ymunwch â ni ar gyfer ein dathliad cyntaf o’r Nadolig yng ngolau cannwyll yn hwyr ar Noswyl Nadolig. Dechrau â charolau gyda Chôr y Gadeirlan o 10.30pm ac yna’r Cymun am 11.00pm, pan genir y “Messe de minuit pour Noël” gan Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) i gyfeiliant Cerddorfa’r Gadeirlan


A Ceremony of Carols, Britten

15 Ionawr am 6.00pm

Lleisiau uchaf Côr y Gadeirlan mewn perfformiad atmosfferig o osodiad hyfryd Benjamin Britten o garolau a gweithiau eraill yn awyrgylch godidog Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Tocynnau


Naw Llith a Charol Dygwyl Fair y Canhwyllau

29 Ionawr am 6.00pm

Cymraeg

Our Christmas observances

Carols with The Snowman

12 December at 6.00pm

A family winter concert including a performance of Howard Blake’s The Snowman with video projection, and Ralph Vaughan Williams’s Fantasia on Christmas Carols | £5 Full Price | 


Messiah

18 December at 6.00pm

An orchestral performance of George Frideric Handel’s wonderful masterpiece, in the glorious surroundings of the Cathedral

Buy tickets


Nine Lessons & Carols of Christmas

22 December at 6.00pm

On the threshold of Christmas, join us as we journey to Bethlehem, with traditional readings and carols by candlelight telling the story of Christ’s birth

Reserve a seat


Christmas Crib Service

24 December at 4.00pm

Join us for a family friendly service as we tell the story of the angles, the shepherds, and Mary and Joseph on the first Christmas night

Come dressed as a shepherd, a sheep or an angel and help us to live the story together


The Midnight Eucharist of Christmas

24 December from 10.30pm

Join us for our first celebration of Christmas, by candlelight, late on Christmas Eve. We begin with carols sung by the Cathedral Choir from 10.30pm, followed by the Eucharist service at 11.00pm, when the “Messe de minuit pour Noël” by Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) will be sung to the accompaniment of the Cathedral Orchestra


Britten’s A Ceremony of Carols

15 January at 6.00pm

The upper voices of the Cathedral Choir in an atmospheric performance of Benjamin Britten’s wonderful cycle of carols and other works in the glorious surroundings of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

Buy tickets


Nine Lessons & Carols of Candlemas

29 January at 6.00pm