minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gwasanaethau Nadolig 2021


Defod Gobaith

Llithoedd a Charolau’r Nadolig yng Ngolau Cannwyll

Dydd Sul 19 Rhagfyr 5.30pm

Yr ail o’n tair defod draddodiadol, dirdynnol a cherddorol ar nos Sul yn ystod cyfnod y Nadolig. Ar ôl cynifer o fisoedd heriol, rydym yn ymgynnull o bob rhan o’r ddinas a’r gymuned i glywed geiriau o addewid ac i ganu carolau llawenydd. Ar ôl cynifer o fisoedd heriol, rydym yn ymgynnull o bob rhan o’r ddinas a’r gymuned i glywed geiriau o addewid mewn Naw Llith, ac i ganu carolau llawenydd. Mae’r ddefod yn rhad ac am ddim i fynychu, gyda rhoddion yn cael eu gwahodd tuag at ein Apêl Nadolig. Argymhellir cadw sedd.


Plygain y Nadolig

Dydd Mercher 23 Rhagfyr 7.30pm

Dyma gyfle i ymgynnull ar gyfer dathliad o Blygain y Nadolig ar ei newydd wedd. Wedi eu gweu drwy ddetholiad o’r Hwyrol Weddi, bydd perfformiadau gan yr unawdydd Erin Fflur a Chôr y Gadeirlan. Cawn hefyd ganu carolau ac gwrando ar gerddi a myfyrdodau fydd yn mynd â ni ar daith hefo cymeriadau allweddol y Nadolig cyntaf. Ymestynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno yn y blas traddodiadau a chyfoes hwn ar ddathliad iaith Gymraeg o Ysbryd y Nadolig.


Noswyl y Nadolig

Carolau, 24 Rhagfyr 11:00pm

Cymun Bendigaid ar Gân, 24 Rhagfyr 11:30pm


Diwrnod Nadolig

Holy Eucharist, 25 Rhagfyr 8:15am

Cymun Bendigaid ar Gân, 25 Rhagfyr 9:15am

Choral Holy Eucharist, 25 Rhagfyr 11:00am


Defod Sancteiddrwydd Llithoedd a Charolau’r Ystwyll yng Ngolau Cannwyll

Dydd Sul 9 Ionawr 5.30pm

Yr olaf o’n tair defod draddodiadol, dirdynnol a cherddorol ar nos Sul
yn ystod cyfnod y Nadolig. Bydd y ddefod ddwyieithog hon, yng ngolau cannwyll, yn ein gwahodd i fyfyrio ar y sancteiddrwydd a welwn yng Nghrist, ac y’n gelwir ninnau i’w feithrin yn ein calonnau. Mae’r ddefod yn rhad ac am ddim i fynychu, gyda rhoddion yn cael eu gwahodd tuag at ein Apêl Nadolig.


Mae tudalennau 40-43 o Buchedd Bangor yn amlinellu’r dathliadau cyfoethog a chywrain sy’n cymryd lle yn y Gadeirlan dros yr Adfent a’r Nadolig, y tu hwnt i’n defodau rheolaidd a’n Cymun Nadolig.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r dyddiadau hyn a’r dathliadau eraill yn eich dyddiaduron, ac yn rhannu’r newydd.


Cymraeg

Christmas Services 2021


A Ceremony of Hope
Christmas Lessons and Carols by Candlelight

Sunday 19 December 5.30pm

The second of our traditional, atmospheric and musically-rich ceremonies on a Sunday evening during the Christmas period. After so many difficult months, we gather together from across the city and the community to hear Nine Lessons of promise, and to sing carols of joy. The ceremony is free to attend, with donations invited towards our Christmas Appeal. Reserving a space is recommended.


Plygain y Nadolig

Thursday 23 December 7.30pm

An opportunity to gather for a celebration of a contemporary take
on the traditional Welsh-language Christmas Plygain. Woven through a selection from the Office of Evening Prayer will be performances by soloist Erin Fflur and the Cathedral Choir. We will also sing carols and listen to poems and reflections that will take us on a journey alongside the key characters of the first Christmas. You are warmly invited to join in this traditional and contemporary experience of this Welsh-language celebration of the Spirit of Christmas.


Christmas Eve

Carols, Friday 24 December 11:00pm

Choral Holy Eucharist, Friday 24 December 11:30pm


Christmas Day

Holy Eucharist, Saturday 25 December 8:15am

Cymun Bendigaid ar Gân, Saturday 25 December 9:15am

Choral Holy Eucharist, Saturday 25 December 11:00am


A Ceremony of Holiness Epiphany Lessons and Carols by Candlelight

Sunday 9 January 5.30pm

The last of our three traditional, atmospheric and musically-rich ceremonies on a Sunday evening during the Christmas period. This bilingual, candle-lit ceremony will invite us to attend to the holiness that we see in Christ, and that we are called to nurture in our hearts. The ceremony is free to attend, with donations invited towards our Christmas Appeal.


Pages 40-43 of Buchedd Bangor outline the rich and wonderful celebrations taking place at the Cathedral over Advent and Christmas, in addition to our regular observances and Christmas Eucharists.

Please be sure to put these and other dates in your diaries.

Please also take copies away to give to others to introduce them to the life and buzz of the Cathedral.